052-564-5939 eliron2011@gmail.com

מכתב תודה לאלי ולעצמי!  

פגשתי  את אלי, אדם בעל רגישות ושליטה, שיודע לנתח תהליכים אישיים וחברתיים.  אדם שאפשר לי לעצור את מירוץ החיים, על מנת להתחיל להתבונן במראה, ולקבל כלים מאוד חשובים שהופכים את החיים לפשוטים יותר, כך שניתן לטפל בהם

האימון האישי שילב קשר אישי פתוח מאוד של שני הצדדים, מה שהבהיר לי שכל אדם,  גם אם הוא מאמן או בעל כל מקצוע אחר, מתמודד עם אתגרים וקשיים בחיים שלו.  זה אפשר לי להתבונן על הקשיים שלי בהבנה, הכלה וחמלה, ולהוריד הרבה ביקורת עצמית.

האימון האישי דומה לעצירה והתבוננות. כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם, צריך להבין ולא להתייאש.  חצי הכוס המלאה  חשובה  להתקדמות. התמקדות בחצי הכוס הריקה רק מובילה לייאוש ולדיכאון.  באימון שמים את חצי הכוס המלאה במקום בולט, והוא מהווה מקור לכוחות החיים שמניעים אותנו קדימה.

האימון הוא כלי חזק ותהליך מדהים, שמראה לי בצורה ברורה וחווייתית את הדפוסים והאמונות שלי  שמנהלים אותי, מה שאפשר לי לראות תהליכים שקורים לי ואיך הם מקרינים ומשפיעים על כל הסביבה שלי.

שינוי שבא מתוכי, כתוצאה מהאימון, הוא שינוי עמוק לטווח הארוך