052-564-5939 eliron2011@gmail.com

מכתב תודה – מסע בזמן

תודה על האפשרות לנוע אתך בזמן,

בפגישה האחרונה, אליה הגעתי חרדה ומודאגת בקשר לבני, עצרת את התהליך בו היינו וניהלת איתי מסע בזמן.  מסע בו חוויתי את עצמי כילדה חסרת אונים.  באופן לא מודע השלכתי את חוסר האונים שחוויתי כילדה על הבן שלי.   התהליך שעברנו שחרר אותי מהמועקה שנשאתי איתי במשך כל השנים כשפגשתי קושי עם בני.  בעקבות תהליך קצר ומשמעותי זה, הרגשתי שאני לגמרי סומכת על בני,  ופטרתי אותו מחוסר האונים שלי. אם הוא היה יודע, אני בטוחה שגם הוא היה מודה לך.   

היופי שבדבר הוא שכשאני מאפשרת לעצמי ריפוי, אני מעניקה אותו גם לדורות הבאים אחרי.