052-564-5939 eliron2011@gmail.com

מודעות מובילה לצמיחה מתוך חופש

בהירות מאפשרת לנו לראות את מהלך חיינו מתוך ניקיון מחשבתי ורגשי ומאפשרת חיבור ישיר לאמת הפנימית

 

  • .האימון ההוויתי מאפשר להתמקד בתחומי התפתחות מהותיים כדוגמת, הקשבה עמוקה, קבלה, חוסר שיפוטיות, אותנטיות ועוד. שינוי כזה מחולל טרנספורמציה – שינוי בהתייחסות שלי לדברים שקורים ומכאן  לשינוי של ההתנהלות שלי בתחומי החיים השונים .
  • תהליך האימון יוצר בהירות ושופך אור על המטרות האמיתיות שלנו בחיים. אלו מכוסות בשכבה עבה של 'צריך' ושל 'תדמית', ונדרשת עבודת ניקיון יסודית..
  • הבהירות, מאפשרת לפשט את מורכבות החיים לתמונות פשוטות וממוקדות שקל ונוח יותר להתבונן בהן ולהתמודד עימן.
  • מתוך הבהירות נוצרות הבנות, מתגלות מועקות ועולים קשיים, מתגלים דפוסים בהם נוקט המתאמן ומהם הוא מעוניין להשתחרר ומתוך כך עשויים להתגלות ערוצים חדשים – יעילים ונכונים יותר למתאמן. ההבחנה בין המציאות לבין תפיסת המציאות ע"י המתאמן, פותחת אפשרויות חדשות שהיו חסומות בפניו..
  • מתוך ההבנות באות הבחירות שלנו בחיים. רובנו מגיבים לסביבה לפי דפוסי חשיבה ואינסטינקטים אוטומטיים הדרושים לנו ל"הישרדות". האימון מאפשר בחירה מודעת מתוך התבוננות ותובנות העולות מתוך הבהירות הנוצרת בתהליך האימון.
  • ניתן להשיג תוצאות תוך מלחמה רווית מתח, לחצים ומחירים יקרים אחרים. ניתן גם להשיג תוצאות מצוינות בדרך נינוחה המותאמת לנו. בתהליך האימון נאתר את הדרך הנינוחה והמתאימה למתאמן, להשגת התוצאות המשמעותיות עבורו.
הנתיב לצמיחה אישית