052-564-5939 eliron2011@gmail.com

הנתיב להתפתחות אישית

לזהות את -

 • מה שיש, את הרגשות והתחושות, את הרצונות ואת התשוקות
 • המניעים, הרצונות, הדחפים החבויים
 • התפיסות שמנהלות אותנו מתוך חוויות הילדות, מתוך ההרגלים והתרבות בה גדלנו
 • התשוקות הפנימיות שלנו
 • החולשות שלנו
 • ה'חוזקות' שלנו  (חוזק הוא חיצוני ואשלייתי, הוא נולד מצורך לשרוד, להבדיל מעוצמה שהיא פנימית ואמיתית ונולדה מצורך להתפתח)
 • העוצמות שלנו
   


 לקבל את

 

 מה שיש, את מה שעולה עכשיו, לא להכחיש, לא לדחוק, לקבל באהבה את עצמינו כפי שאנחנו עם החולשות והפגמים שלנו, עם העוצמות והחלומות שלנו. השאיפה שלנו לאורך החיים היא לקבל אהבה ללא תנאי. האם אנחנו אוהבים את עצמינו ללא תנאי ?'  


  להבין ש-

 

 •  ההתפתחות שלי היא דרך ההתבוננות בי ולא דרך ההתבוננות באחר
 •  להבין שה 'רע' וה 'טוב' הם רק מנקודת מבט אחת המבטא תפיסת מציאות מוגבלת. הבחינה האמיתית היא ממרחק של זמן ומהבנה עמוקה יותר של חוקי הטבע
 •  אני יצור שלם, כמו יתר האנשים, ויש בי את הכל – גם רוע וגם טוב, גם חוכמה וגם כסילות, גם גאווה וגם ענווה, גם תום וגם מניפולציה, גם כעס וגם חמלה, גם שיפוטיות וגם קבלה........
   


  לחוות – לתת לגיטימציה לרגשות

 •  החוויה מעבירה אותנו ממצב של שימוש באינטלקט לשימוש בחוכמת הגוף. לגוף יש זיכרון רגשי וחווייתי. לגוף יש 'דיבור' איתנו – הוא משדר לנו שדרים, האם אנחנו קולטים את השדרים? האם אנו מבינים אותם? האם אנו משתמשים בהם?
 • הרבה פעמים אנחנו מנסים לשלוט בחוויות שלנו ולסנן אותן – את זה אני מוכן לחוות ואת זה לא, אני אקח כדור נגד דיכאון ואמשיך לפעול כרגיל, אפעל יותר במרץ ואז הקושי ייעלם, ועוד ועוד...
 • לעצור על מנת להתבונן באמת בחיים שלנו – האם אני מאושר? האם היחסים שלי עם אנשים הם יחסים מתוך אהבה,פתיחות, כנות, קבלה, נתינה, וללא תנאי, או מתוך אינטרסים, שיפוטיות וביקורת, הסתרות, חשש ?

 
  לבחור

 

 •   הבחירה היא שלב חשוב של יציאה מתגובה אוטומטית – השרדותית, לתגובה מתוך התבוננות, מודעות למנגנון הפנימי שלי שיצר את האוטומט, והתבוננות חדשה מתוך לקיחת אחריות אישית.
 •  לבחור בחיים – אנחנו נאחזים בכול כוחנו במציאות עלפי תפיסתנו אותה, " תפיסת המציאות שלנו היא המציאות שלנו". תפיסת המציאות היא לא החיים אלא פיסה צרה וקטנה של החיים –החיים הם עשירים יותר, צבעוניים יותר, עמוקים יותר ומאפשרים הרבה יותר 

 


 לצאת לחופשי - ללכת בנתיב המוביל לחופש – 
ח ו פ ש  משנאה עצמית,

 ח ו פ ש  מ'צריך'

 ח ו פ ש מצורך ליצור תדמית שהתאימה לי ושרתה אותי בעבר אבל מזיקה לי היום
 ח ו פ ש מצורך להוכיח את עצמי ולהצדיק את קיומי

 
להתחבר לעוצמה הפנימית
 לקבל החלטות מתוך עוצמה פנימית חזקה, מעבר לכול השיקולים האחרים של הפחדים והתפיסות של - מה יגידו, אני לא אצליח, אני לא אקבל אהבה, אשאר בודד
....

אימון על כעסים
אימון להפחתת כעסים