052-564-5939 eliron2011@gmail.com

פגישת הכנה לראיון עבודה

מי לא צריך את זה? אדם ש...

מוכן לפני ראיון עבודה לכל שאלה שתישאל,  ללא חשש

בטוח ביכולת שלו להביא לפגישה את עצמו במיטבו ולנהל שיחה פתוחה ואמיתית

יקשיב למראיין היטב וללא הסחות דעת

מי כן צריך את זה?  אדם ש...

            מוטרד  משאלות שהמראיין עלול לשאול, ואין לו תשובות טובות עבורן

            נכשל בראיונות קודמים ואיבד ביטחון

            מוטרד מהגיל שלו....

            מוטרד מחוסר ניסיון רלוונטי לתפקיד

            מוטרד ממשהו שכתוב בקורות החיים שלו

            אדם שבוחר להקשיב למומחה בתחום כדי להגביר את הסיכויים לעבור את הראיון בהצלחה

מחויב להצלחה בקריירה שלו

           

מטרות ההכנה לראיון העבודה –

האדם ישיג משרה שמשרתת את המטרות שלו

הצגה עצמית מנצחת

האדם יגיע לראיון כשהוא מודע ליכולותיו ולערכו האמיתי

האדם ירגיש בטוח לספר את האמת

האדם יציג חולשה שלו ללא חשש וישיג בכך נקודות טובות אצל המראיין

האדם ירגיש בראיון במיטבו

דיכאון בשל פיטורים מהעבודה
חששות לקראת ראיון עבודה
פיטורים מהעבודה וההשלכות על ההצלחה למציאת התפקיד הבא