052-564-5939 eliron2011@gmail.com

חששות לפני ראיון עבודה

פעמים רבות עולים אצל מועמדים לראיונות עבודה חששות בקשר לסיכויי ההצלחה שלהם, לעיתים החששות אף מחבלים בראיונות עצמם. מוכר לכם? ובכן זה לא חייב להיות ככה, אפשר אחרת, יש צעדים שאפשר לנקוט כדי להכין את עצמנו. הכנה לראיון עבודה זו הדרך הטובה ביותר להפיג את החששות ולהבטיח  ראיון עבודה מוצלח.

מטרות הראיון:

  • זו ההזדמנות שלך להאיר על הכישורים, יכולות,מוקדי עניין, תכונות אישיות, ניסיון העבודה, ההשכלה המוטיבציה ועוד.
  • ללמד אותך על המעסיק, מהם הצרכים שלו, ההסטוריה  שלו, סביבת העבודה , פעילויות עסקיות, ותכניות לעתיד
  • ללמד אותך על התפקיד

מטרת ההכנה לראיון –

ראשית כל, להגיע לראיון עם ביטחון, עם שקט ושלווה שיאפשרו לי להיות במיטבי במהלך הראיון

שנית, לאפשר לך להציג את עצמך בצורה הטובה ביותר

ובנוסף, להגיע מוכן לשאלות ש'קשות' עבורך