052-564-5939 eliron2011@gmail.com

פיטורים מהעבודה וההשלכות על ההצלחה למציאת התפקיד הבא

פעמים רבות גורמים הפיטורין לתחושה שיהיה קשה מאוד להצליח ולמצוא תפקיד אחר שלא לדבר על תפקיד טוב יותר.     מה נדרש לעשות על מנת לחזור לשוק העבודה בראש מורם ובהצלחה???  

חוויה של פיטורים היא חוויה קשה שמשפיעה כמעט בהכרח על תחושת הביטחון בראיון העבודה.

השאלה המתבקשת - למה עזבת את מקום העבודה?  

במקרה כזה של פיטורים, מקשה על הריכוז של המרואיין ומלווה לעיתים בתגובות לא רצוניות של הגוף או לקיפאון, וחוסר מוכנות טובה לשאלה זו יכולה להיות קריטית בראיון העבודה

הכנה מנטאלית לשאלה כזו עשויה לאפשר למרואיין יותר נינוחות, יותר שליטה ופחות פחדים בלתי נשלטים. מניסיוני בהכנת אנשים לראיונות עבודה, הרבה מאוד אנשים טובים חוו חווית פיטורים. אם החוויה פוגשת ביטחון עצמי ירוד, חוויה של בגידה או חוויה דומה אחרת, הרי שעצמת חווית הפיטורים מתעצמת פי כמה.

מניסיוני הרב בהכנת אנשים שפוטרו בעבר, לקראת ראיון עבודה, האנשים יצאו מהפגישה הרבה יותר ננוחים ושקטים לקראת הראיון הבא. הגישה שלי היא אישית, לכל אדם ולכל מקרה, כך שאני לא רוצה להציג כאן כללים של עשה ואל תעשה.