052-564-5939 eliron2011@gmail.com

שיחת הכנה לפגישה עסקית

האם המטרות שאתה רוצה להשיג בפגישה ברורות לך היטב?

האם ההשלכות של הפגישה ברורות לך היטב?

האם המטרות שלך לטווח הארוך יותר בהירות לך?

האם יש לך תחושות בטן לגבי הפגישה?

 

על שאלות אלה ואחרות נדבר בפגישה שלנו כך שתגיע בהיר עם עצמך לגמרי, שקט, רגוע ומצפה לפגישה

אתכונן לכל פגישה החשובה לעתידי המקצועי בעזרתו של אלי