052-564-5939 eliron2011@gmail.com

שיחת הכנה לפגישה אישית חשובה

יחסים של אמון, היכרות, פתיחות וכנות,    נבנים במשך זמן רב. .

ויחד עם זה,  יחסים אלה עלולים להיהרס ברגע

עצור / עצרי  לפני שהיחסים מקבלים זעזוע.

שיחת ההכנה תיקח אותך לחלק שלך שרוצה לבנות ולא להרוס,   לחלק שלך שרוצה 'ערבות הדדית' ולא מלחמה, לחלק שלך שרואה באחר גם את האנושי שבו.

אם היחסים מעורערים גם כך, אולי ניתן לשקם וליצור משהו חדש?

הפגישה הטעונה שמצפה לנו יכולה להיות הזדמנות עבורינו ליצור משהו חדש ביחסים???!!!